İNSAN KAYNAKLARI

Amacımız çalışanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini gerçekleştirmektir.

En büyük rekabet avantajının “insan gücü” olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek, “Doğru işe doğru insan” ve “eşit işe eşit ücret” uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemiş bir yapıda çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Bu doğrultuda insan kaynakları politikamız;

  • Çalışanlarımızın bilgi eskimelerini önlemek ve en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlamak,
  • Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek “bilgi insanı”nı hazırlamak için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak,
  • İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan odaklı işlevleri yerine getirmek,
  • Tüm çalışanlarımızın ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,
  • Firma amaçlarıyla çalışanlarımızın hedeflerini birlikte ele almak,
  • Çalışanlarımızın motivasyon düzeyini yüksek tutmak.